O nas

Inobe Sp. z o. o. jest organizacją handlowo-serwisową skoncentrowaną na rozwiązaniach dedykowanych placówkom ochrony zdrowia.

Szerokie portfolio produktów umożliwia prowadzenie wdrożeń kompleksowych rozwiązań w zakresie chociażby:

 • systemów do archiwizacji i dystrybucji obrazów medycznych (PACS – Picture Archiving and Communication System)
 • systemów do zarządzenia treścią obrazów oraz innych informacji medycznych (VNA – Vendor Neutral Archive)
 • oprogramowania do zaawansowanego przetwarzania i analizy obrazów medycznych (3D)

Ponadto Inobe Sp. z o. o. uzupełnia ww. paletę produktów w rozwiązania dla zakładów diagnostyki obrazowej w postaci systemu informatycznego dla radiologii (RIS – Radiology Infomation System).

Wszystkie rozwiązania oferowane i wdrażane przez Inobe Sp. z o. o. są objęte wsparciem serwisowym realizowanym w modelu jednego punktu kontaktu (SPOC – Single Point Of Contact). Oznacza to, że za każdym razem kiedy zachodzi konieczność kontaktu personelu obsługującego wybrany element systemu ze wsparciem serwisowym – nasi inżynierowie są do Państwa bezpośredniej dyspozycji pod jednym numerem telefonu (także w opcji 24/7).

Metodyka

PROCES SPRZEDAŻY
Proces sprzedaży obejmuje następujące aktywności:

 • Prezentacja i demonstracja produktów
 • Aktywności typu pre-sales (wsparcie w zakresie optymalnej konfiguracji systemu)
 • Złożenie oferty
 • Negocjacje cenowe
 • Podpisanie umowy
 • Przekazanie projektu do zespołu wdrożeniowego
w1
w1
w2

PROCES WDROŻENIA
Proces Wdrożenia systemu Healthcare IT rozpoczyna się od momentu zakończenia Procesu Sprzedaży (przekazania ustaleń z Procesu Sprzedaży tj. warunki kontraktowe / ustalenia poczynione w ramach presales support) do momentu przekazania Systemu Healthcare IT do użytkowania (podpisanie protokołu odbioru z Klientem, czyli rozpoczęcie Procesu Utrzymania)

Proces Wdrożenia obejmuje następujące aktywności:

 • Weryfikacja ustaleń przedwdrożeniowych
 • Zarządzania projektem (Project Management)
 • Kontakt z osobami po stronie Klienta (dział IT / użytkownicy)
 • Aktywności preinstalacyjne (zdalnie / on-site w zależności od potrzeb i skali projektu) mające na celu weryfikację gotowości do przyjęcia instalacji w miejscu instalacji
 • Aktywności prekonfiguracyjne (wykonywane w miejscu instalacji bądź w laboratorium serwisowym w celu skrócenia czasu instalacji w miejscu instalacji fizycznej)
 • Instalacja fizyczna systemu w miejscu instalacji
 • Rozruch oraz końcowa konfiguracja systemu
 • Szkolenia administratorów systemu
 • Przekazanie systemu do administracji (zakończone podpisanie protokołu odbioru)
w2

PROCES UTRZYMANIA
Proces Utrzymania systemu Healthcare IT rozpoczyna się od momentu zakończenia Procesu Wdrożenia (podpisanie protokołu odbioru z Klientem)

Proces Utrzymania obejmuje następujące aktywności:

 • Regularne działania o charakterze prewencyjnym (zdalny monitoring systemów) mające na celu zminimalizowane występowania potencjalnych dysfunkcji systemu. Działania te są dokumentowane w postaci raportów z monitoringu, które są dostarczane do Klienta. Zdalny monitoring jest wykonywany w częstotliwościach 1x / kwartał, 1x / miesiąc w zależności od konfiguracji systemu
 • Regularne działania w postaci przeglądów mechanicznych systemów (oględziny systemów w warstwie sprzętowej). Przegląd mechaniczny jest wykonywany z częstotliwością minimum 1x / rok
 • Działania naprawcze typu remote (usuwanie dysfunkcji systemu) realizowane na zgłoszenie Klienta w ramach usługi Help Desk (jeden numer telefonu kontaktowego dla użytkowników systemów) Usługa Help Desk działa w wg. schematu:
 • Działania naprawcze typu on-site (usuwanie dysfunkcji systemu w miejscu instalacji) realizowane na zgłoszenie Klienta (wariant „Wizyta na miejscu” w ramach dysfunkcji Problem realizowanej przez Help Desk)
 • Weryfikacja bieżącego obciążenia systemu poprzez wykonywanie raportów ze statystykami, które mają na celu wywołanie potencjalnych działań typu upselling / upgrade
w3
w3

Nasz zespół

Skład osobowy naszej organizacji jest kluczowym elementem jego efektywnego działania. Nasze szeregi zasilają osoby z wieloletnim doświadczeniem w międzynarodowych korporacjach zajmujących się dostarczaniem rozwiązań w ochronie zdrowia. Każdy z nas samodzielnie przechodził kolejne szczeble kariery zawodowej zarówno w organizacjach serwisowych jak i sprzedażowych. Daje nam to poczucie głębokiego rozumienia problematyki z jaką borykają się nasi Klienci.

Produkty

 • Systemy do archiwizacji i dystrybucji obrazów medycznych (PACS – Picture Archiving and Communication System)
 • Systemy do zarządzenia treścią obrazów oraz innych informacji medycznych (VNA – Vendor Neutral Archive)
 • Oprogramowania do zaawansowanego przetwarzania i analizy obrazów medycznych (3D)
 • Rozwiązania dla zakładów diagnostyki obrazowej w postaci systemu informatycznego dla radiologii (RIS – Radiology Infomation System)
 • Rozwiązania informatyczne typu Business Intelligence (BI) wspomagające zarządzanie efektywnością przedsiębiorstwa, w szczególności, poprzez zaawansowaną analizę i raportowanie
dreamstime_m_39568680-1

Inobe Sp. z o.o.

ul. Żeglugi Wiślanej 10 lok. 19
03-043 Warszawa

NIP 522-30-64-749
REGON 364525255
KRS 0000626653

Formularz kontaktowy